Thyra

Thyra KoelemanIn mijn werk als logopedist en later als grondlegger en trainer van de methode ‘Ervaar het maar’ heb ik, onder andere binnen het Speciaal Onderwijs, gewerkt met kinderen en jongeren met een (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking.

De meest complexe vragen kwamen op mijn pad. Het antwoord lag vooral in een totale benaderingswijze. Door extra studies m.b.t. de motoriek, de zintuigen en de communicatie en deze kennis met elkaar te verbinden, merkte ik dat het effect van de behandeling en begeleiding veel sterker was.

Op het moment dat mijn jongste kind naar de basisschool ging, viel me op dat er in 9 jaar tijd een enorme toename was van kinderen met ondersteuningsvragen of met bepaalde stempels.
Ik vroeg me af of dit terecht was? Of dat er sprake was van een tekort aan kennis waardoor het accent op het ‘gedrag’ of de stempel van het kind komt te liggen.
Met deze vraag ben ik naar de directrice van de school gegaan en heb ik aangeboden om een pilot te doen in een van de klassen. Samen met Liesbeth Drijber, voormalig leerkracht en remedial teacher hebben we dit wekelijks, gedurende anderhalf jaar gedaan in groep 5-6.

De pilot ‘Ervaar het maar’
Het doel was om door middel van  de ‘Ervaar het maar’ lessen alle kinderen beter te leren kennen wat betreft alle ontwikkelingsaspecten zoals:

  • De constitutie van het kind
  • De communicatieve ontwikkeling
  • Persoonlijke en sociale ontwikkeling
  • De motorische ontwikkeling
  • De zintuigelijke informatieverwerking
  • De cognitieve ontwikkeling

Binnen 10 lessen hadden we van bijna alle kinderen een helder beeld gekregen en konden we aantonen waarom het kind reageerde zoals hij / zij reageerde.
Naar aanleiding van al deze ervaringen heb ik de visie ‘Het hele kind in beeld’ geschreven met als doel mijn vurige wens dat ouders, leerkrachten en andere betrokkenen weer terug naar de basis gaan en het hele kind in beeld krijgen door alle ontwikkelingsaspecten evenveel aandacht en voeding te geven.
Het mooie van deze visie is dat het niet alleen om het kind gaat maar ook om jezelf als persoon, als ouder, als leerkracht of andere rol die je in het leven van kinderen speelt.

www.hethelekindinbeeld.nl
www.ervaarhetmaar.nl