Praktijvoorbeeld

In mijn klas zitten vier kinderen die ontzettend beweeglijk zijn. Ook na de pauze, waarna je zou verwachten dat het energiepeil wel gedaald zou zijn.
Bij één kind is het trouwens niet alleen dat druk-motorische wat opvalt, maar ook het harde luidruchtige praten. Als we aan het werk gaan, kan geen van deze kinderen stilzitten. Wiebelen, omdraaien, zich met anderen bemoeien, opstaan, weer zitten… Heel onrustig is het.

Ik spreek ze er meerdere keren per dag op aan. Dan gaat het wel even goed, maar na een half uur lijkt het alweer vergeten. Het is geen onwil, maar het lijkt alsof ze gewoon niet stil kúnnen zitten. Voor één kind heb ik adviezen gekregen van de ergotherapeut en zijn we gestart met het gebruik van een wiebelkussen. Ik ben benieuwd of dat gaat werken.

Het liefst zou ik niet steeds corrigerend bezig willen zijn. Maar hoe dan wel, dat vind ik lastig.

Herken je dit?

Het druk-motorische van het kind valt altijd op. Want er is namelijk een verschil tussen jou en het kind dat een enorme energie en beweeglijkheid ervaart. Jij wilt concentratie en taakgerichtheid en het kind kan op dat moment niets anders dan in beweging zijn, omdat het lichaam daarom vraagt. Nu ben je waarschijnlijk geneigd om het kind hier verbaal op aan te spreken, en daar zit het knelpunt. Concentratie is in jouw ogen, als leerkracht, stilzitten en focussen en dat staat haaks op de lichamelijke noodzaak of behoefte aan motorische activiteit van het kind.

Als je naar de basisvoorwaarden van de motoriek (bewegen) en de zintuigen (concentratie en alertheid) zou kijken, dan zou je bij dit kind constateren dat eerst de behoefte aan een lichamelijke ervaring gevoed moet worden voordat het kind kán stilzitten. En met verbale instructies gaat dat je moeizaam of niet lukken. Daar zit gelijktijdig de frustratie van beide partijen. Jij kunt vinden dat het kind niet naar je wil luisteren en het kind voelt zich niet begrepen waardoor zijn motorische energiepeil zal toenemen en hij moet ervaren dat hij (weer) niet voldoet aan wat de leerkracht van hem verwacht.

Terug naar Praktijvoorbeelden