Aanmelden voor de cursus op locatie

Passend onderwijs

Cursus ‘het hele kind in beeld’ op locatie

Als de school kiest voor de visie ‘Het hele kind in beeld’ krijgt het stevige handvatten om op een holistische wijze met kinderen om te gaan maar ook om deze holistische wijze te integreren bij jezelf als mens en leerkracht en in het contact met je collega’s.

Het levert een dieper inzicht op in wat een holistische benaderingswijze oplevert, geeft verbondenheid en stimuleert eenheid.
Dat is nodig om op een gezonde wijze als school met het kind, de ouders, jezelf en je collega’s om te gaan.

De visie ‘Het hele kind in beeld’ geeft houvast en een duidelijke mensvisie.

Tijden: van 10:00 uur tot 16:00 uur
Kosten: € 2950,= inclusief boeken ‘Het hele kind in beeld’ voor alle deelnemers
Exclusief reiskosten

Terug naar alle cursussen