Eendaagse cursus

Voor wie?
Voor ouders, leerkrachten begeleiders (liefst in teamverband), kindercoaches, therapeuten.

Doel en inhoud cursusdag:

  • Inzicht krijgen in holistische werk- en benaderingswijze
  • Visie en achtergronden van ‘Het hele kind in beeld’
  • Inzicht krijgen in de basisvoorwaarden van alle ontwikkelingsgebieden om een holistische ontwikkeling te stimuleren
  • Het belang van de individuele benaderingswijze binnen het groepsproces
  • Praktische werkvormen middels ‘Ervaar het maar’ lessen
  • Filmopnames van kinderen analyseren
  • Holistisch werkplan schrijven om binnen je bestaande rooster mee aan het werk te kunnen

Tijden: van 10:00 uur tot 16:00 uur
Kosten: € 280,= inclusief lunch en boek ‘Het hele kind in beeld’

Klik hier om je aan te melden voor de eendaagse cursus!

Cursus ‘het hele kind in beeld’ op locatie

Als de school kiest voor de visie ‘Het hele kind in beeld’ krijgt het stevige handvatten om op een holistische wijze met kinderen om te gaan maar ook om deze holistische wijze te integreren bij jezelf als mens en leerkracht en in het contact met je collega’s.
Het levert een dieper inzicht op in wat een holistische benaderingswijze oplevert, geeft verbondenheid en stimuleert eenheid.
Dat is nodig om op een gezonde wijze als school met het kind, de ouders, jezelf en je collega’s om te gaan.
De visie ‘Het hele kind in beeld’ geeft houvast en een duidelijke mensvisie.

Tijden: van 10:00 uur tot 16:00 uur
Kosten: € 2950,= inclusief boeken ‘Het hele kind in beeld’ voor alle deelnemers
Exclusief reiskosten

Klik hier om je aan te melden voor de cursus op locatie!

Workshop ‘Het hele kind in beeld’

Nieuwsgierig naar algemene informatie over het hele kind in beeld?
Kies dan voor een informatieve en praktische workshop op locatie voor het hele team.

Inhoud: Powerpoint over visie en uitganspunten benaderingswijze. Paktische voorbeelden en een paar tools om aan het werk te gaan.
Duur: 1½ uur
Kosten: € 250,= plus reiskosten vergoeding

Klik hier om je aan te melden voor de workshop!